Ge en gåva

För att kunna fortsätta hjälpa de som lider stor nöd är vi helt beroende av er gåvogivare.


Tackvare er kan vi fortsätta vara en utsträckt hand.


För specifik hjäp till Ukraina, märk betalningen "Ukraina" eller använd QR koden nedan.


Tack för att du står med oss!

Varsågod att skriva ut ett gåvobevis.